Notícia complementària

L’ACM proposarà que es nomeni Josep Bacardit com a fill adoptiu de Montcada